PROF. DR. CSÉCSY MAGDA

Csécsy Magda (1921 - 2007). Csécsy Imre, és Menzer Magdolna gyermeke. Csécsy Mór és Pásztor Anna unokája,  Csécsi-Nagy Imre (1804) és Simonffy Johanna dédunokája.

Édesapja, Csécsy Imre (1893-1961) társadalomkutató, publicista és politológus radikális polgári demokrataként fél évszázadon át részt vett a magyar politikai életben (amennyire engedték neki). Szülei révén és Lesznai Anna-féle rokonsága révén Csécsy Magda maga is belekerült abba a körbe, amelynek vezéralakja az akkor már évtizedek óta Amerikában élő Jászi Oszkár volt. S hiába volt protestáns mintadiák és kiváló egyetemista, a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar-francia tanári végzettségével (rövid gimnáziumi tanárság után) az akkori „kultuszminisztériumba" került a legendás Keresztury Dezső miniszter kabinetfőnökének. A miniszter távozásával egy időben Csécsy Magda is távozott. Először egyéves ösztöndíjjal Franciaországba, ahol aztán élete nagy részét töltötte; erről szól gyönyörű önéletrajza (Csécsy 2005), amelyet már Magyarországra visszatelepülve írt meg. Ilyen életrajz után, amely egyszerre krónikás és történetkritikai jellegű, ugyanakkor feltárulkozó és rejtőzködő, nem könnyű nekrológot írni egy jó tudósról, rendkívül sikeres pedagógusról, aki korának egyik legszebb asszonya létére életének nagy részét egyedül és hazáján kívül élte le.

Második hazájában, Franciaországban, amelynek nagy nehezen lett állampolgára, óriási küzdelmek között jutott előre a francia állami (nagy) doktorátusig és az egyetemi professzorságig. Először egy párizsi középiskolában tanított franciát a francia tanulóknak, majd külföldieknek oktatta a francia nyelvet a legjobb szakmai keretekben: a párizsi Alliance Fran9aise-ben és a Bureau d'Enseignement de la Langue et Civilisation Francaises [BELC] keretében, végül az Institut des Professeurs de Francais ä l'Étranger nevű intézményben. Ezzel a munkásságával nagy mértékben hozzájárult (a) a francia mint idegen nyelv oktatása diszciplínájának kialakításához, (b) a franciaországi – nyelvoktatásban - alkalmazott nyelvészetnek a nemzetközi normákhoz igazodó fejlesztéséhez.

1941: 


Szépe György: Csécsy Magda
Vezér Erzsébet: Jászi és Illyés találkozása
A. Szabó Magda: Csécsy Magdáról 

0 megjegyzés: